Jumaat, 27 Oktober 2017

2 Ringkasan dan rumusan intipati Bajet 2018

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang juga Menteri Kewangan akan membentangkan Bajet 2018 di Dewan Rakyat pada hari ini, Jumaat, 27 Oktober 2017. Intipati Belanjawan 2018 ini bertemakan "Memakmur Ekonomi Yang Inklusif, Mengimbang Keunggulan Duniawi Dan Ukhrawi Demi Mensejahtera Kehidupan Rakyat, Menuju Aspirasi TN50".

Berikut adalah antara ringkasan dan rumusan intipati bagi Pembentangan Bajet 2017:


PE-TUNJANG PERTAMA: Merancang Pelaburan, Perdagangan dan Industri

1. Pelaburan berimpak tinggi
 • Menekankan pelaburan berimpak tinggi: industri berkaitan petroleum, logistik, aeroangkasa, rel dan robotik
 • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan di 5 koridor termasuk: projek Wilayah Selatan Perak, Zon Bebas Cukai Bukit Kayu Hitam, Perindustrian Tok Bali dan Empangan Baleh, Sarawak: (RM1b)
 • Dana strategik berimpak tinggi di bawah MIDA: (RM200j)
 • Melanjutkan tempoh galakan cukai Principal Hub sehingga 31 Disember 2020
2. Mengukuh Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
 • Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan untuk modal kerja dan sektor perkhidmatan: (RM7b)
 • Pinjaman di bawah SJPP membolehkan PKS mengautomasikan pengeluaran: (RM1b)
 • Skim Pembiayaan PKS Patuh Syariah dengan subsidi kadar keuntungan 2%: (RM1b)
 • Latihan, geran dan pinjaman mudah PKS di bawah SME Corp: (RM200j)
 • Pembangunan industri dan produk halal di pelbagai agensi: (RM82j)
3. Pembiayaan Mikro
 • Pinjaman dana Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN: RM500j)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia, (AIM: RM200j)
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) bagi usahawan bumiputera desa: (RM80j)
4. Meningkatkan Eksport
 • Promosi dan peluasan pasaran eksport: (RM150j)
 • Kemudahan kredit perlindungan insurans pengeksport PKS: (RM1b)
 • Pinjaman mengautomasi pengeluaran perabot tempatan tujuan eksport: (RM100j)
5. Mempergiatkan Sektor Pertanian
 • Bantuan dan insentif pesawah, pekebun kecil getah dan nelayan: (RM2.3b)
 • Infrastruktur pengairan dan menaik taraf jalan ladang: (RM500j)
 • Program pembangunan dan penanaman semula kelapa sawit: (RM140j)
 • Program pertanian sebagai sumber kekayaan baharu: (RM200j)
 • Penanaman semula kelapa (CARECA dan MATAG) secara berkelompok: (RM50j)
 • Bantuan pesawah RM200 untuk 3 bulan sementara menunggu tuaian padi: (RM150j)
 • Program penanaman semula getah dan kemudahan infrastruktur pengeluaran latex: (RM200j)
6. Mempergiatkan Industri Pelancongan
 • Mengisytihar tahun 2020 sebagai Tahun Melawat Malaysia
 • Tabung Pelancongan PKS dengan subsidi kadar faedah 2%: (RM2b)
 • Tabung Pembangunan Infrastruktur Pelancongan: (RM1b)
 • Program pembangunan dan promosi pelancongan: (RM500j)
 • Memperluas hab serantau eVisa
 • Galakan cukai bagi pelaburan hotel baharu 4 & 5 bintang dilanjutkan 2 tahun
 • Galakan pengecualian cukai pendapatan dilanjutkan kepada 31 Disember 2020
7. Industri pelancongan kesihatan : Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC: RM30j)
 • Hab Rawatan Kesuburan dan Kardiologi Asia perkhidmatan kesihatan bernilai tinggi
 • Program Flagship Medical Tourism Hospital khusus kepada hospital swasta
 • Galakan elaun cukai pelaburan pelancongan kesihatan dilanjut 31 Disember 2020
 • Potongan cukai 2 kali bagi perkhidmatan pergigian dan ambulatori
 • Pengecualian cukai 50% nilai peningkatan eksport dinaikkan 100%
8. Memacu Sektor Logistik
 • Projek ECRL menghubungkan Pelabuhan Klang-Pengkalan Kubor
 • Projek MRT2 Sungai Buluh-Serdang-Putrajaya (52km): Kos RM32b
 • Projek High Speed Rail menghubungkan Kuala Lumpur - Singapura (350km)
 • Projek Central Spine Road: (RM230j)
 • Pulau Pangkor diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai
 • Special Border Economic Zone di Bukit Kayu Hitam
 • Dana Pembangunan Pengangkutan: (RM3b)
 • Tabung Pengangkutan Awam bagi modal kerja dan pembelian bas dan teksi: (RM1b)
 • Sistem kawalan biometric untuk memantau pemanduan bas ekspres: (RM45j)
 • Subsidi perkhidmatan keretapi luar bandar (Tumpat-Gua Musang): (RM55j)
 • Menaik taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Langkawi
 • Bina baru Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, Mukah dan Sandakan
9. Mengukuhkan Pasaran Kewangan
 • Pinjaman perniagaan gunakan harta intelek sebagai instrumen cagaran: (RM1.5b)
 • Pengecualian duti setem atas nota kontrak Exchange-Traded Fund dan Structured Warrants bagi 3 tahun
 • Potongan cukai bersamaan amaun pelaburan yang dibuat di dalam syarikat teroka
 • Potongan cukai oleh pelabur budiman (angel investor) dalam syarikat teroka
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas penerima geran khas Sukuk Hijau SRI
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan fi pengurusan diperluas kepada dana SRI konvensional mulai 2018-2020
 • Mewajibkan majikan membuat pembayaran gaji pekerja asing melalui akaun bank

PE-TUNJANG KEDUA: Menuju Aspirasi TN50

10. Kemudahan Pusat Jagaan Kanak-Kanak dan Kebajikan OKU
 • Mewajibkan semua bangunan pejabat yang baharu menyediakan pusat jagaan kanak-kanak bermula di Kuala Lumpur
 • Potongan tambahan bagi majikan menggaji OKU diperluas kepada majikan menggaji pekerja yang disahkan oleh PERKESO
11. Memupuk Budaya Menyimpan Wang Generasi TN50
 • Amanah Dana Anak Malaysia 2050 (ADAM50) Dana Tabungan Permulaan bernilai RM200 (unit amanah saham) PNB untuk anak dilahirkan 1 Januari 2018-2022
12. Pendidikan untuk Generasi TN50 – RM250j
 • Menubuhkan Pusat Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM)
 • Mempertingkatkan modul Computer Science yang termasuk program Coding
 • Menaik taraf 2,000 kelas menjadi Bilik Darjah Pintar Pembelajaran Abad ke-21 bagi meningkatkan pembelajaran berasaskan pemikiran kreatif dan inovatif: (RM190j)
13. Memartabat pendidikan tinggi
 • Biasiswa- RM2.2b;
 • Geran penyelidikan dan pembangunan kepada IPTA: (RM400j)
 • Bantuan baucar buku bernilai RM250
 • MyBrain untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan kedoktoran: (RM90j)
14. Kerjaya dan Bakat TN50
 • Program perantis dan temuduga terbuka di bawah SL1M: (RM40j)
 • Syarikat swasta yang berjaya mendapat kontrak Kerajaan diwajibkan memperuntukkan 1% daripada nilai projek bagi Program SL1M
 • Pusat sehenti menggabungkan agensi seperti JobsMalaysia, SL1M, PERKESO, HRDF dan TERAJU di UTC
 • Program National Leaders Circle untuk pengisian jawatan penting dan tertinggi
15. Social Enterprise
 • Geran sepadan bagi pembiayaan social enterprise: (RM50j)
16. Pembangunan Sukan
 • Program FitMalaysia, Hari Sukan Negara, latihan atlit, program akar umbi dan program pembangunan bola sepak negara melalui KBS: (RM1b)
 • Membina 14 kompleks sukan baharu di seluruh negara: (Kos RM112j)
 • Sekolah Sukan Bukit Jalil: (RM20j)

PE-TUNJANG KETIGA: Mengungguli Pembangunan Pendidikan, Latihan dan Kemahiran serta Bakat

17. Penambah baikan dan Penyelenggaraan Sekolah
 • Pembinaan pra sekolah, pusat PERMATA, sekolah rendah & menengah dan kolej vokasional serta matrikulasi: (RM654j)
 • Tabung Khas Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah: (RM550j)
 • Membina semula dan menaik taraf 2,000 sekolah daif menggunakan IBS: (RM2.5b)
18. Bantuan Persekolahan
 • Bantuan makanan, buku teks, geran kapita dan biasiswa kecil persekutuan: (RM2.9b)
 • Bantuan persekolahan RM100 seorang: (RM328j)
19. Pembiayaan Pengajian Tinggi PTPTN
 • Diskaun 20% untuk penyelesaian penuh pinjaman
 • Diskaun 10% untuk bayaran 50 % daripada baki hutang sekali bayaran
 • Diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji
 • Menaikkan jumlah pinjaman maksimum pelajar keluarga B40: (RM200j)
 • Grace period pembayaran balik dilanjutkan daripada 6 kepada 12 bulan
20. Skim Simpanan Pendidikan 1Malaysia (SSP1M)
 • Geran sepadan sehingga RM500 kepada pencarum: (RM250j)
 • Pelepasan cukai pendapatan individu bagi SSP1M selama 3 tahun
21. Memartabat Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET)
 • Institusi TVET di bawah 7 Kementerian dijenamakan TVET Malaysia
 • Pelan Induk TVET Malaysia: (RM4.9b)
 • Biasiswa Pelajar Cemerlang TVET: (RM4.5j)
22. Menubuhkan National Rail Centre of Excellence (NRCOE)
 • Bertujuan menyelia dan menyelaras jaminan kualiti serta akreditasi pendidikan dan latihan rel negara
 • Syarikat MRL dengan kerjasama IPTA akan melatih 3,000 profesional industri rel

PE-TUNJANG KEEMPAT: Memacu Pembangunan Inklusif

23. Menyedia Infra-Rakyat yang Berkualiti
 • Lebuhraya Pan Borneo: (RM2b)
 • Projek mesra rakyat: (RM1.1b)
 • Membangunkan infrastruktur komunikasi: (RM1b)
 • Projek jalan luar bandar: (RM934j)
 • Bekalan elektrik luar bandar dan air bersih: (RM672j)
 • Bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak: (RM420j)
 • PIA & PIAS: (RM500j)
 • Pemetaan dan pengukuran tanah-tanah adat di Sabah dan Sarawak: (RM50j)
24. National Blue Ocean Shift (NBOS)
 • Pembinaan UTC baharu, Blue Ocean Entrepreneur Township, Mobile CTC, program keusahawanan, Global Entrepreneurship Community serta Usahawan Sosial inklusif dan vibrant: (RM300j)
25. Kebajikan Peneroka FELDA
 • Bayaran Insentif Khas Peneroka bernilai RM5,000;
 • Mengembalikan wang ses bagi tanaman semula getah kepada kelapa sawit: (RM43j)
 • Penanaman semula Kelada sawit: (RM60)
 • Membina 5,000 unit Rumah Generasi Kedua FELDA: (RM164j)
 • Menaik taraf jalan, sistem bekalan air dan lampu jalan di FELDA: (RM200j)
26. Keselamatan dan Ketenteraman Awam
 • Pembelian dan penyelenggaraan aset pertahanan: (RM3b)
 • Pembinaan ibu pejabat dan balai polis serta pembelian senjata api: (RM720j)
 • Menaik taraf sistem ICT dan 1PDRMnet serta sistem komunikasi: (RM270j)
 • Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia-PDRM (PPA1M PDRM)-10,000 unit;
 • Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM): (RM490j)
 • Mempertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan ESSCOM: (RM250j)
 • Meningkatkan keupayaan aset pesenjataan bagi menangani kegiatan anti-keganasan: (RM50j)
 • Memperkukuh peranan RELA dan kelengkapan pakaian seragam: (RM250j)
 • Blueprint Perumahan Keluarga Angkatan Tentera (RKAT)- 6,000 unit
 • Menaik taraf hospital, poliklinik dan hospital veteran angkatan tentera: (RM40j)
23. Menyedia Infra-Rakyat yang Berkualiti
 • Lebuhraya Pan Borneo: (RM2b)
 • Projek mesra rakyat: (RM1.1b)
 • Membangunkan infrastruktur komunikasi: (RM1b)
 • Projek jalan luar bandar: (RM934j)
 • Bekalan elektrik luar bandar dan air bersih: (RM672j)
 • Bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak: (RM420j)
 • PIA & PIAS: (RM500j)
 • Pemetaan dan pengukuran tanah-tanah adat di Sabah dan Sarawak: (RM50j)
24. National Blue Ocean Shift (NBOS)
 • Pembinaan UTC baharu, Blue Ocean Entrepreneur Township, Mobile CTC, program keusahawanan, Global Entrepreneurship Community serta Usahawan Sosial inklusif dan vibrant: (RM300j)
25. Kebajikan Peneroka FELDA
 • Bayaran Insentif Khas Peneroka bernilai RM5,000;
 • Mengembalikan wang ses bagi tanaman semula getah kepada kelapa sawit: (RM43j)
 • Penanaman semula Kelada sawit: (RM60)
 • Membina 5,000 unit Rumah Generasi Kedua FELDA: (RM164j)
 • Menaik taraf jalan, sistem bekalan air dan lampu jalan di FELDA: (RM200j)
26. Keselamatan dan Ketenteraman Awam
 • Pembelian dan penyelenggaraan aset pertahanan: (RM3b)
 • Pembinaan ibu pejabat dan balai polis serta pembelian senjata api: (RM720j)
 • Menaik taraf sistem ICT dan 1PDRMnet serta sistem komunikasi: (RM270j)
 • Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia-PDRM (PPA1M PDRM)-10,000 unit;
 • Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM): (RM490j)
 • Mempertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan ESSCOM: (RM250j)
 • Meningkatkan keupayaan aset pesenjataan bagi menangani kegiatan anti-keganasan: (RM50j)
 • Memperkukuh peranan RELA dan kelengkapan pakaian seragam: (RM250j)
 • Blueprint Perumahan Keluarga Angkatan Tentera (RKAT)- 6,000 unit
 • Menaik taraf hospital, poliklinik dan hospital veteran angkatan tentera: (RM40j)
27. Dasar Transformasi Kesejahteraan Bumiputera
 • Biasiswa pengajian tinggi dan latihan Majlis Amanah Rakyat (MARA): (RM2.5b)
 • Program Peneraju Profesional, Skil dan Tunas: (RM90j)
 • MARA Graduate Employability Training Scheme (GETS): (RM200j)
 • Program peningkatan keusahawanan Bumiputera:
 • Keusahawanan dan Premis Perniagaan PUNB: (RM200j)
 • Pembangunan vendor, TUBE, SUPERB, dan Anjakan Usahawan: (RM155j)
 • Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres dan Pembiayaan Mudah Jaya: (RM200j)
28. Kesejahteraan Masyarakat Cina dan India
 • Pinjaman PKS melalui Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI): (RM50j)
 • Yayasan Peniaga dan Penjaja Kecil 1Malaysia untuk komuniti Cina: (RM30j)
 • Pembangunan Kampung-kampung Baru Cina dan pembaikan rumah: (RM75j)
 • Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India melalui TEKUN: (RM50j)
 • Pengagihan khas unit tambahan Amanah Saham 1Malaysia untuk masyarakat India: (RM1.5b)
 • Mengambilan kaum india ke IPTA dan Penjawat Awam baharu ditingkatkan 7%
29. Orang Asli
 • Program bantuan makanan komuniti kepada 5,000 pelajar Orang Asli: (RM50j)
 • Bantuan pengajian RM3,000 kepada ibu bapa bagi perbelanjaan persediaan anak-anak ke IPTA
 • Program Pembangunan Bersepadu Perkampungan Orang Asli: (RM60j)
30. Wanita dan Kesejahteraan Keluarga
 • 2018 sebagai Tahun Memperkasa Wanita
 • Mewajibkan 30% wanita dalam keahlian Lembaga Pengarah GLC dan GLIC serta Badan Berkanun
 • Cuti bersalin mandatori sektor swasta dinaikkan daripada 60 ke 90 hari
 • PEAK Entrepreneur Programme di bawah MyWin Academy: (RM20j)
 • Pengecualian cukai pendapatan individu ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tempoh 12 bulan, kepada wanita yang kembali bekerja sekurangnya 2 tahun berhenti bekerja

PE-TUNJANG KELIMA: Mengutamakan Kesejahteraan Rakyat dan Peluang Menjana Pendapatan

31. Menjana Pendapatan Rakyat
 • Program eRezeki, eUsahawan dan eLadang di bawah MDEC: (RM100j)
 • Pinjaman mudah Food Truck 1Malaysia (FT1M) melalui Bank Rakyat dengan subsidi kadar faedah 4%: (RM120j)
 • Program 1AZAM bagi meningkatkan pendapatan: (RM60j)
 • Program Motosikal Tiga Roda, mobilepreneur dan program MyAGROSIS: (RM25j)
 • Penggunaan aplikasi e-hailing oleh pemandu teksi berdaftar sedia untuk membeli kereta baharu- geran RM5,000;
 • Program BR1M: (RM6.8b)
 • Subsidi barangan, pengangkutan, elektrik dan tol: (RM3.9b)
 • Menyediakan 50 Kedai Rakyat 1Malaysia 2.0 (KR1M 2.0) dengan menjual 5 barang keperluan asas dengan harga rendah: beras, gula, minyak, tepung & gas memasak serta 50 SKU
 • Penyeragaman harga barang keperluan asas di Sabah dan Sarawak: (RM80j)
 • Agrobazaar Malaysia dengan harga jualan agro lebih rendah: (RM20j)
 • Program FAMA dan LKIM bagi memastikan stok makanan berpatutan: (RM50j)
 • Memansuhkan kutipan tol mulai 1 Januari 2018 bagi Batu Tiga dan Sungai Rasau, Selangor, Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Eastern Dispersal Link, Johor.
32. Pengurangan Kadar Cukai Pendapatan
 • Pengurangan kadar cukai pendapatan individu:
 • RM20,001-35,000: 5% ke 3%
 • RM35,001-50,000: 10% ke 8%
 • RM50,001-70,000: 16% ke 14%
 • Meningkat pendapatan boleh guna antara RM300-RM1,000. Pelaksanaan langkah ini lebih 261 ribu tidak perlu membayar cukai
33. Skim Persaraan 1Malaysia
 • Meningkatkan Skim Persaraan 1Malaysia kepada 15% maksimum RM250 setahun untuk 5 tahun dari 2018-2022
34. Pembantu Rumah Asing
 • Kebenaran untuk pengambilan pembantu rumah asing secara terus tanpa melalui ejen
35. Perumahan
PROJEK | UNIT | AGENSI
Projek Perumahan Rakyat | 17,300 | JPN
Rumah Mesra Rakyat | 3,000 | SPNB
PR1MA | 210,000 | PR1MA
PPA1M | 25,000 | JPN
MyBNHome | 600 | NSU
MyDeposit & MyHomes | 2,000 | JPN
 • Penyelenggaraan dan pembaikan rumah termasuk Tabung Penyelenggaraan 1Malaysia: (RM200j)
 • Pengecualian duti setem ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindahmilik
 • Pengecualian cukai ke atas sewaan sebanyak 50% bagi sewaan sehingga RM2,000
36. Kesihatan
 • Bekalan ubatan dan barangan consumable serta sokongan perubatan: (RM4.1b)
 • Menaiktaraf dan menyelenggara fasiliti, peralatan perubatan, ambulan dan dewan bedah hospital Muar, Banting dan Balik Pulau: (RM1.4b)
 • Perkhidmatan kardiologi & kardiotorasik di Hospital Kuala Terengganu dan Alor Setar;
 • Menaik taraf hospital dan klinik termasuk sistem pendawaian: (RM100j)
 • Bantuan haemodialisis dan Tabung Bantuan Perubatan: (RM90j)
 • Menampung kos perubatan bagi rawatan rare diseases dan program Komuniti Sihat Pembina Negara: (RM40j)
 • Membina wad wanita dan kanak-kanak di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan Hospital Putrajaya: kos RM1b
 • Membina Pusat Kanser di Sungai Petani kapasiti 200 buah katil: kos RM500j
 • Membina klinik pakar dan wad baharu di Hospital Pulau Pinang: kos RM500j
 • Membina pusat perubatan forensik di Hospital Kuala Lumpur: kos RM380j
 • Skim Voluntary Health Insurance (VHIS): (RM50j)
37. GST
 • Tiada GST ke atas pembekalan perkhidmatan oleh PBT
 • Layanan GST berkadar sifar ke atas bahan bacaan termasuk majalah dan komik
 • Pelepasan GST ke atas operator kapal persiaran (cruise)
 • Pelepasan GST sepenuhnya diberi ke atas perkhidmatan pembinaan bangunan sekolah dan rumah ibadat yang dibiayai melalui sumbangan derma
 • Pelepasan GST pengimportan peralatan berkaitan industri minyak dan gas di bawah satu perjanjian pajakan (lease agreement)
 • Pelepasan GST diberi ke atas pengimportan big ticket items seperti kapal terbang dan kapal oleh syarikat penerbangan dan perkapalan
 • Tiada GST bagi Perkhidmatan pengurusan & penyelenggaraan kediaman berstrata

PE-TUNJANG KEENAM: Mempersiaga Revolusi Perindustrian Keempat dan Ekonomi Digital & Ekonomi Baharu

38. Geran Sepadan
 • Geran sepadan di bawah Dana Strategik Pelaburan Domestik bagi menaik taraf kemudahan Smart Manufacturing: (RM245j)
39. Futurise Centre
 • Memperkukuh futurise centre di Cyberjaya sebagai pusat sehenti bagi syarikat korporat dan universiti, membangunkan prototype produk
40. Galakan Cukai
 • Melanjutkan tempoh insentif Elaun Modal Dipercepatkan sebanyak 200% ke atas kelengkapan automasi 2018-2020
 • Galakan Elaun Modal Dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor pengilangan dan sektor perkhidmatan
 • Elaun Modal bagi peralatan ICT mulai 2018-2020
41. Pembangunan Lestari
 • Skim Pembiayaan Teknologi Hijau untuk menggalakkan pelaburan industri teknologi hijau: (RM5b)
 • Program Non-Revenue Water untuk mengurangkan kehilangan air: (kos RM1.4b)
 • Membina Off-River Storage sebagai sumber n air alternatif: (kos RM1.3b)
 • Rancangan tebatan banjir seluruh negara: (RM517j)
42. Digital Free Trade Zone (DFTZ)
 • Penyediaan infrastruktur fasa satu DFTZ di Aeropolis, KLIA: (RM83.5j)
 • Nilai de minimis bagi import dinaikkan dari RM500 ke RM800
43. Regulatory Sandbox
 • Mewujudkan ekosistem kondusif bagi pengkormersilan inovasi disemua suruhanjaya

PE-TUNJANG KETUJUH: Meningkatkan Kecekapan dan Penyampaian Warga GLC dan Penjawat Awam

44. Warga GLC
 • Meningkatkan pengagihan keuntungan kepada pekerja
 • Memperkenal Flexible benefits – menukar kelayakan cuti kepada ganjaran tunai
 • Menambahkan fleksibel work arrangement
 • Memperkenalkan kemudahan lepasan cuti menunaikan umrah
 • Taska di pejabat utama dan kemudahan pengurangan waktu bekerja wanita mengandung
 • Meningkatkan pelaburan latihan dan bantuan pendidikan untuk anak pekerja
45. Mengutama Kebajikan Warga Emas, OKU dan Kanak-Kanak
 • Menaikkan elaun warga emas kepada RM350 sebulan: (RM603j)
 • Menaikkan elaun OKU bekerja, tidak bekerja dan penjaga OKU sebanyak RM50 sebulan: (RM100j)
 • Bantuan Kanak-Kanak Keluarga Miskin: (RM245j)
46. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
 • Pembiayaan LPPSA ke atas hartanah yang dibangunkan di atas tanah wakaf
 • Yuran guaman pembelian rumah sebagai sebahagian skop pembiayaan LPPSA
 • Anak dan ibu bapa membuat pembiayaan bersama daripada LPPSA (keduanya anggota perkhidmatan awam)
 • Pembiayaan bersama (joint-loan) di antara suami/isteri/anak yang salah seorang bukan penjawat awam

PE-TUNJANG KELAPAN: Mengimbangi Par Excellence Duniawi dan Par Excellence Ukhrawi

47. SERI dan KITA-UKM
 • Mewujudkan Institut Penyelidikan Sosio-Ekonomi (SERI) di bawah JPM dan menaik taraf Institut Kajian Etnik, KITA-UKM
48. Meningkatkan Kecekapan Perkhidmatan Awam
 • Kenaikan pangkat time-based kali 2 bagi kump. pelaksana untuk tempoh 13 tahun
 • Memberi faedah persaraan (bersara atas sebab kesihatan)
 • Membenarkan GCR melebihi 150 hari sebagai cuti rehat pada tahun persaraan
 • Menaikkan CRK bagi Peg. Perkhidmatan Pendidikan daripada 7 hari kepada 10 hari setahun
 • Kemudahan 7 hari CTR sepanjang perkhidmatan bagi menunaikan umrah
 • Menambah waktu kerja berperingkat iaitu bermula 9.00 pagi - 6.00 petang
 • Pakar Perubatan Gred UD54 dan ke atas (telah diwartakan 4 tahun) diberi kelonggaran 1 hari seminggu melaksanakan Waktu Kerja Fleksi
 • Pegawai wanita mengandung 5 bulan ke atas dan suami dibenarkan balik awal sejam (bekerja di lokasi sama)
 • Meningkatkan cuti bersalin daripada 300 kepada 360 hari (max 90 hari setahun);
 • Kursus Sarjana & PhD secara in-house
 • Menetapkan kadar pencen terendah sebanyak RM1,000
 • Perluas kemudahan perubatan untuk ibu dan bapa pesara
 • Bayaran Khas RM1,500 kepada penjawat awam
49. Komuniti dan Kejiranan
 • Bayaran khas one-off RM1,500 kepada ketua kampung dan tok batin
 • Geran Komuniti Penduduk 1Malaysia (KP1M) sehingga RM10,000 kepada persatuan penduduk berdaftar: (RM40j)
 • Program latihan dalam komuniti di 50 kawasan PPR: (RM40j)
50. Memartabat Syiar Islam dan Pengutuhan Jati Insan
 • Membaik pulih dan menyelenggara sistem pendawaian di semua sekolah tahfiz yang berdaftar dikendalikan oleh GiatMara: (RM50j)
 • Skim latihan kemahiran GiatMara terpilih akan diperkenalkan kepada sekolah tahfiz;
 • Bayaran elaun bulanan imam, bilal, guru KAFA dan guru takmir: (RM588j)
 • Bayaran khas one-off RM1,500 kepada imam, bilal, guru KAFA dan guru takmir termasuk ‘tok siak’: (RM100j)


Sumber dari Laman Web Rasmi Bajet 2018. Muat turun juga Ucapan Bajet 2018 di laman web rasmi.

Berikut adalah ucapan penuh pembentangan Bajet 2018:P/S: Jangan lupa untuk menyokong kami dengan membeli buku Buasir Otak: The Komik terbitan Alaf21 dan juga koleksi buku Buasir Otak: The Komik versi digital di sini - https://goo.gl/xGAx3o.


tags: intipati inipati ringkasan rumusan touchpoint belanjawan bajet 2018 negara malaysia najib razak ucap ucapan teks penuh laporan ekonomi pakatan rakyat pr bn siaran langsung live rakaman live feed streaming

2 ulasan:

 1. Emm..aku harap, benda ni betul2 dapat terlaksana..ya aku paham, ni semua perancangan, tapi mesti ada sop, mesti ada tatacara yang nak kena pastikan segala apa yg PM bagi ni terlaksana..

  Aku ambik contoh naiktaraf perkhidmatan internet tahun lepas..senyap je..ada yg dah dapat..yang lain?..krik..krikk..krik..ok..secara berperingkat..

  Kalau dah keluar bajet baru, xdenya orang nak cerita bajet lama

  BalasPadam

 2. KABAR BAIK!!!

  Saya selalu berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan peminjam yang meminjamkan uang tanpa membayar terlebih dahulu.

  Jika Anda mencari pinjaman, perusahaan ini adalah semua yang Anda butuhkan. setiap perusahaan yang meminta Anda untuk biaya pendaftaran lari dari mereka.

  saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIANS. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah SUZAN INVESTMENT COMPANY. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir Rp35 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

  Tanpa biaya transfer,
  Pembayaran yang fleksibel,
  Suku bunga rendah,
  Tanpa biaya pendaftaran,
  Layanan berkualitas,
  Komisi Tinggi jika Anda memperkenalkan pelanggan

  Hubungi perusahaan: (Suzaninvestment@gmail.com)

  Email pribadi saya: (Ammisha1213@gmail.com)

  BalasPadam

Walaupun komen Anonymous/Tanpa Nama dibenarkan, mohon gunakan ID Berdaftar untuk mengelakkan dari berlaku kecurian identiti. Namun sekiranya ingin menggunakan Tanpa Nama, mohon letakkan Nickname untuk memudahkan komunikasi dan mengelakkan kekeliruan. Namun sekiranya Nickname yang digunakan dikenalpasti milik ID Berdaftar orang lain, maka komen akan dipadam untuk mengelakkan fitnah dan salah faham.

* Word verification terpaksa diaktifkan berikutan terdapat begitu banyak spam judi di ruangan komen.